Quên Câu Hỏi Bảo Mật Id Apple

Các chưng góp e với. tk itunes của e tất cả 22$ dẫu vậy lại xem nhẹ thắc mắc bảo mật thông tin Lúc lập nichồng. Các tài khoản khác nó gồm mẫu chiếc sover remix về mail nhưng tk e không tồn tại. Bh bắt buộc làm cho nỗ lực như thế nào nhằm nó hiện nay mẫu mẫu đấy lên ah. Thanks cac b
ThíchP/S: ước ao hiện nay chiếc đó bác cần bik thắc mắc bảo mật thông tin.