Nhạc Chuông Iphone Dài Bao Lâu

mình làm cho nhạc chuông toàn 40 giây không biết tất cả biện pháp nào chuyển nhạc chuông nhưng mà có thời hạn trên 40 giây nhưng mà đúng đắn rộng là mong nửa bài bác vào Iphone ,. ai tất cả biết cách như thế nào ko .. chỉ bản thân với. nếu sở hữu trên store thì có được ko ... nói Kết luận là phương pháp đưa cả bài xích vào iphone làm cho nhạc chuông bài tự chọn ấy